Disclaimer e-mailberichten

/Disclaimer e-mailberichten
Disclaimer e-mailberichten2019-02-05T15:37:07+01:00

DISCLAIMER E-MAIL BERICHTEN

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is zonder uitdrukkelijke toestemming van Librae Fiscaal Juristen niet toegestaan.

Op de informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is geen accountantscontrole toegepast, tenzij het tegendeel is aangegeven. Librae Fiscaal Juristen staat niet in voor de juiste en/of volledige overbrenging of ontvangst van de inhoud van een verzonden e-mailbericht. Indien u dit e-mailbericht per vergissing heeft ontvangen, dan wordt u verzocht de afzender van dit e-mailbericht onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen en dit bericht (en bijlagen) definitief te verwijderen.

Contact