Diensten

/Diensten
Diensten2019-02-05T10:03:00+02:00

ONZE DIENSTEN

Librae Fiscaal Juristen biedt een compleet geheel aan fiscale diensten voor particuliere en zakelijke klanten. We zijn thuis in de Nederlandse belastingwetgeving, sociale zekerheid en ook voor vragen op het gebied van arbeidsrecht kunt u bij ons terecht. We verzorgen alle fiscale aangiften en verlenen fiscale adviezen.

Als basis voor de administratieve verplichtingen dient een goed gevoerde administratie. Om te komen tot een efficiënte boekhouding en goede aangiften verwerken we administraties op geautomatiseerde wijze door middel van automatische koppelingen en scan & herken software. Hierdoor worden de kosten voor de administratie laag gehouden. Daarbij geldt als hoofdregel dat vaste diensten worden verleend tegen een overeen gekomen vaste vergoeding.

Op al onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin zijn o.a. opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen. De voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht op 10 juli 2018 onder nr. 159/2018). U vindt de algemene voorwaarden ook op.

Contact